Aktualności

Nastał czas zmian...

 

W sobotę 8 października odbył się Wyborczy Zjazd Diecezjalny!

 

Przedstawiciele oddziałów z całej archidiecezji na podstawie przedstawionych sprawozdań, udzielili absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu kadencji 2014-2016 oraz wybrali nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 
Obecnie czekamy na decyzję J.E. Metropolity Wrocławskiego, który z pośród trzech kandydatów, których wyłonił Zjazd Diecezjalny, wybierze Prezesa Zarządu.

 

- Duś Daniel
- Tupaj Łukasz
- Wołoszczak Daniel

Na pozostałych członków Zarządu wybrano:

- Daszkiewicz Julia
- Kaczmarek Mateusz
- Michalska Anna
- Moska Tadeusz

Wybrani do Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej zostali:

- Fiedler Karolina 
- Kotkowski Michał 
- Orańska Magdalena

 

Podział funkcji ogłosimy po otrzymaniu dekretu Ordynariusza Archidiecezji.

Ustepujący Zarząd Diecezjalny

Ustepujący Zarząd Diecezjalny