DIECEZJALNE DNI ORŁÓW

 • Są to cykliczne (comiesięczne) spotkania z członkami oddziałów parafialnych KSM AWr, których zasadniczym celem jest budowanie trwałej więzi między oddziałami oraz oddziałami a Zarządem oraz kształtowanie dojrzałej tożsamości kaesemowicza.
 • Spotkania mają charakter wspólnototwórczy oraz mają służyć jako sprawne forum przepływu informacji i wzajemnego poznania (oddziały w diecezji).
 • Część formacyjną DDO - kształtowanie dojrzałej tożsamości kaesemowicza (patriotyzm, eklezjalność, wszechstronny rozwój), poszerza się o warsztaty, szkolenia, spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • DDO są spotkaniami otwartymi, może w nich wziąć udział każdy, bez względu na wiek oraz ilość osób.
 • Organizatorowi zależy by na każdym DDO była obecna reprezentacja każdego oddziału parafialnego w diecezji (gdyż tylko wtedy cel organizowania takiego dnia będzie miał sens).
 • Do udziału w DDO zaproszeni są Księża Asystenci poszczególnych oddziałów parafialnych, którzy w miarę wolnego czasu mogą uczestniczyć w spotkaniach. Zamierzeniem organizatora jest, aby każde spotkanie animował inny oddział (bądź kilka razem) poprzez przygotowanie liturgii (śpiew, czytania, modlitwa powszechna). Jest wielce pożądane, aby Księża Asystenci Parafialni mogli wraz ze swym oddziałem włączyć się w przygotowanie spotkania (przewodniczenie Mszy św., homilia).
 • Diecezjalny Dzień Orłów rozpoczyna się zawsze o godz. 12.00 Mszą świętą w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. Całość DDO powinna zakończyć się ok. godz. 15.00 - 16.00.
 • Na Diecezjalny Dzień Orłów składa się:
  • Rada prezesów (dla członków kierownictw oddziałów)
  • Część liturgiczna (Msza święta).
  • Część formacyjno - organizacyjna.

W kalendarium znajdują się terminy poszczególnych DDO.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY