Formacja

Przypatrujcie się życiu, przypatrujcie
się sobie i bierzcie głęboko,
najgłębszym - jak tylko można -
oddechem, w swoje młode dusze
przykazanie miłości, jego całą
wartość, jego całe konstruktywne
znaczenie. Bo będą pracowały różne
okoliczności i różne słabości nad tym,
ażeby je zniszczyć w Waszych
duszach i żeby je zniszczyć w życiu
społecznym. A naszym zadaniem,
zadaniem chrześcijan żyjących tu na
tej ziemi jest przede wszystkim to,
ażeby zwyciężyła miłość.

Ks. bp Karol Wojtyła
1972
Kraków
rekolekcje akademickie