Historia

W 1919 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. W 1930 r. powołano w Polsce Akcję Katolicką. W 1934 r. w ramach Akcji Katolickiej młodzież z SMP oraz innych środowisk młodzieżowych utworzyła Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Młodzi przedwojenni KSM-owicze prowadzili działalność religijną, kulturowo-oświatową, charytatywną, społeczno-patriotyczną. Niestety, wybuch II wojny przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się w wielu wypadkach oddać własnego życia w jej obronie.

Władze komunistyczne po wojnie zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszenia się. Jedynie KSMM dwóch archidiecezji: krakowskiej i poznańskiej zdołały się zarejestrować, stało się tak wskutek swoistego niedopatrzenia władz administracyjnych. Ostatecznie po represjach bardzo surowych władz państwowych KSM w obu diecezjach zostały rozwiązane 7 II 1953 r. Kilku KSM-owiczów zabito, wielu odsiadywało wyroki w więzieniach, byli bici.

Mimo rozwiązania organizacji, spotkania KSM-owiczów odbywały się nadal, lecz nieoficjalnie. Prowadził je min ks. kard. Karol Wojtyła wcześniejszy asystent KSM w Niegowici, a następnie w parafii p.w. św. Floriana w Krakowie. I tak w sercach młodych ludzi idea KSM przetrwała do roku 1989.

Konferencja Episkopatu Polski wydała w 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną. KSM uzyskał również osobowość prawną cywilną rozporządzeniem Ministra z 1993 r.

Dziś KSM istnieje w prawie wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys., członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych. W wielu diecezjach istnieją KSM-owskie Koła Kleryków.

 

Abp. Metropolita Wrocławski Ks. Kard. Henryk Gulbinowicz powołał 29.09.1993r. KSM w Archidiecezji Wrocławskiej.